Quận 7 có biến lớn ngay ngã 4 xuống xử tay đôi luôn

Server GServer ZDownload MP4
Video Channel:
Hậu trường cảnh va chạm xe đánh nhau y như thật của cascader đóng thế ! cảm ơn các bạn đã xem video Trong lúc di chuyển trên đường Văn hóa Giao Thông luôn là Điều bất cập khó giữ được bình tĩnh trong trường hợp va chạm..hãy bình tĩnh sẽ giải quyết theo cách thiện chí nhất..tránh những trường hợp căng thẳng.mình đứng từ xa nên không thể quay cận cảnh anh em thông cảm

Video clip liên quan