Hightlights #13 Công nhận thằng trong clip bắn hay thật!

Video Channel: Taikonn
Kênh YouTube của Taikonn. Mọi người nhấn theo dõi để ủng hộ cho Taikonn nhé!

► Donate cho Taikonnn: http://playerduo.com/TuiLaTaikonn
► Facebook của Taikonnn: http://www.facebook.com/H2Taikonn

#Taikonn #Cerberus #PUBG

Video clip liên quan