Mày có biết cc gì về xe đâu mà bày đặt làm video về xe. Chủ yếu câu view bán nhớt !

Video Channel:

Video clip liên quan