NGỘ KHÔNG THẬT - NGỘ KHÔNG GIẢ | Tập Phim Hay Nhất - Tây Du Ký 1996

Server GServer ZDownload MP4
Video Channel: Tổng Hợp Võ Thuật
Tôn Ngộ Không thật - giả lẫn lộn, khiến cho từ sư phụ Đường Tăng tới ngay cả nhiều thần, Phật cũng không tài nào phân biệt được đâu là Ngộ Không thật, đâu là Ngộ Không giả.

Video clip liên quan