Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến tranh bắt buộc (10 tập)

Server GServer ZDownload MP4
Video Channel:
Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khơ me đỏ (Pol Pot) - (7-1-1979). Phim bao gồm 10 tập do Đài truyền hình TP-HCM và hãng phim Bản Sắc Việt phối hợp thực hiện.

Video clip liên quan