Động Thăng Thiên - ( Quỳnh Búp Bê Parody ) - LEG

Server GServer ZDownload MP4
Video Channel: Vanh Leg
THE ASCENSION BROTHEL (Quỳnh Búp Bê Parody ) - LEG

Brought to you by Bphone 3: http://www.bkav.com.vn/bphone

Director and Screenwriter: Vanh Leg
D.O.P and Filming: Nguyễn Tùng Linh
Music: Vanh Leg and SonBeat
Actors and actreses:
Vanh Leg , Khá Bảnh , Mèo Phò , Dương Minh Tuyền , Trần Hiếu Trung , Vũ Duy Anh , Cao Diệp Anh , Đỗ Thu Thảo , Hoàng Diễm Kiều Vân , Nguyễn Việt Trinh , Tâm Thỏ , Lý and others...
Subscribe NOW: http://bit.ly/2Oo5YYZ
__________________________________________________________________________
Songs featured in the video:
RUM x NIT x MASEW - Kém Duyên
http://bongvtv.com/xem-video-hay-nhat_vtv_cvoyU...
NIT x Tang Duy Tan - Hết Duyên
http://bongvtv.com/xem-video-hay-nhat_vtv_iVvfL...
Nguyễn Trọng Tài x San Ji x Double X - HongKong1
http://bongvtv.com/xem-video-hay-nhat_vtv_t7tZF...
JUSTATEE x Phuong Ly - Crazy Man
http://bongvtv.com/xem-video-hay-nhat_vtv_HXkh7...
Xiao Feng Feng - Learn To Meow
http://bongvtv.com/xem-video-hay-nhat_vtv_a1vNF...
http://bongvtv.com/xem-video-hay-nhat_vtv_OGS1s...

All credits go to the corresponding author.
__________________________________________________________________________
➥ Contact us:
» email: [email protected]
» facebook: http://www.facebook.com/vanhleg221/
» fanPage : http://www.facebook.com/VanhLeg.Offi...
» call: +84 933.94.1221
#vanhleg #dongthangthien #quynhbupbeparody #bphone3 #dienthoaichat #phongcachchat #theascensionbar
__________________________________________________________________________
© Copyright by Vanh Leg ☞ Do not Reup

Video clip liên quan