Thói ‘ăn tạp’ của một số người Việt | VTC

Video Channel: KÊNH VTC1
VTC | Cách ăn uống vô độ, mất vệ sinh, theo phong trào và không tự kiểm soát được đang khiến các bệnh mãn tính gia tăng nhanh chóng. Nhiều người vẫn tặc lưỡi, đến khi mắc bệnh thì hối hận đã muộn.
*Nguồn: VTC14
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: http://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Video clip liên quan