Vinfast cung cấp 1.500 xe Fadil làm taxi công nghệ

Video clip liên quan