VMA1 - Hình hiệu kết thúc chương trình thiếu nhi, phim hoạt hình: "Đảo Trại Hè" (2019)

Video Channel: VMA1 - Kênh Đối Ngoại Thiếu Nhi
Hình hiệu kết thúc phim hoạt hình: "Đảo Trại Hè" trong mỗi chủ đề đã có bắt đầu xài từ ngày 25/01/2019, đó là chủ đề vào tháng 1: "Cuốn sách hướng dẫn - Summer Camp Guide"

Nhưng tiếc là hình hiệu đã sử dụng đến ngày 29/03/2019 và về sau chủ đề trong tháng 4, sẽ không có hình hiệu mà chỉ có hình hiệu thực hiện chương trình.

Tuy nhiên, tới gần cuối tháng 7, chúng tôi xin mô phỏng lại phần hình hiệu cũ. Để không bị làm mất phần căn bản của hình hiệu, kênh Cartoon Network Việt Nam sẽ giữ trong thời điểm cho đến khi các chủ đề của Đảo Trại Hè được kết thúc.

Hãy nhấn nút "Đăng ký" để nhận thêm nhiều video mới nhé các bạn!
Tham gia nhóm VMA - Tư liệu Truyền thông Việt Nam tại đây: http://www.facebook.com/groups/tulie...

Video clip liên quan